TeenusedSeadme vea tuvastamine ehk diagnostika
Teostame juhul, kui probleemi või rikke iseloom on teadmata. Peale vea tuvastamist lepime kokku, millise aja jooksul ja millise hinnaga remonditeenus osutatakse. Kliendil on õigus loobuda remonditeenuse tellimisest, hüvitades vaid vea tuvastamiseks tehtud kulutused.

Arvutite remont ja täiustamine
Sisaldab endas arvutite riistvara toimimise kontrollimist ning mittetöötavate komponentide parandamist või asendamist. Kliendi soovil on võimalik täiustada ka tema juba töötavat arvutit. Uute komponentide paigaldusel teostame vastavad häälestused ning installeerime sobiva tarkvara, et tagada arvuti maksimaalne jõudlus.

Arvutite, sülearvutite puhastus ja hooldus
Puhastame tolmu süle- ja lauaarvutite seest, et vältida seadme ülekuumenemist ja sellega seonduvat arvuti riknemist. Teenus sisaldab ka vana termopasta vahetust ja uue paigaldamist ning BIOS-i patarei kontrolli.

Viiruste ja nuhkavara tõrje
Kontrollime viiruse- ja spioonitõrjetarkvara olemasolu ning toimimist, vajadusel teostame vastavad uuendused või paigaldame vastavad programmid ning puhastame arvuti ohtlikust tarkvarast.

Tarkvara hooldus, paigaldus ning seadistamine
Kontrollime üle arvuti failisüsteemi ning tarkvara, vajadusel teostame vajalikud veaparandused ja uuendused või paigaldame arvuti tööks vajalikud programmid. Üle vaatame ka arvuti kõvaketta ning teostame selle töö optimeerimise (defragmentatsiooni). Peale tarkvara hooldust on arvuti üldjuhul kiirem ja töötab tõrgeteta.

Andmete taastamine
Taastame andmeid vigaselt kõvakettalt, mälupulgalt ja teistelt andmekandjatelt.
Seadme ülevaatus ja nõustamine on tasuta, tasu rakendub vaid juhul, kui mingi osa andmeid õnnestub reaalselt taastada. Diagnostikaks ja taastuseks kasutame spetsiaalset litsentsiga tarkvara. Teenuse hind sõltub töö keerukusest ja selle teostamise ajakulust – üldjuhul mida vähem tegevusi on eelnevalt sooritatud vigase kõvakettaga, seda tulemuslikum, kiirem ja seega ka vähem kulukas on kliendi jaoks lõpptulemus.

Elektroonika remondi- ja hooldusteenus
Teostame erinevaid IT- ja elektroonikaalaseid remonditöid – vigade diagnostikast kuni komponentide vahetuse ja häälestuseni. Kui me ei leia kohe sobivat lahendust, saame tellida vajamineva varuosa. Teostame BIOS- ja Flash-mälukiipide programmeerimist ja taastamist. Remondime tööstuselektroonika seadmeid ning ühendame tootmis- ja tööstusseadmeid arvutisüsteemidega.


© 2007 - 2021 Süsteemitugi OÜ - kõik õigused kaitstud
systeemitugi.ee systeemitugi.ee