Lepinguline hooldus  Kui soovite tagada arvutisüsteemide tõrgeteta töö ning kiireima abi üleskerkinud infotehnoloogiliste probleemide puhul, pakume lepingulist teenust, mille raames vastavalt kliendi valitud paketile käib meie spetsialist iga kuu kohapeal või kaughalduse teel arvuteid hooldamas. Sellega suudame tagada klientide arvutisüsteemidele parema töökindluse, samuti ennetada suuremat osa esile kerkida võivaid kriitilisi probleeme ning nendest tulenevaid võimalikke kahjusid. Meelsasti anname nõu ja abi ka sobiva hoolduspaketi valikul, mis rahuldab Teie soove ja vajadusi kõige paremini.

Küsige pakkumist!

  Kui lepingut veel sõlmitud pole ning tõrked arvutite töös on juba ilmnenud, siis saate tuua arvuti hoolduseks meie kontorisse, samuti tuleme vajadusel Teie juurde kohapeale arvutialaseid probleeme lahendama. Operatiivseimalt saame reageerida meie lepinguliste klientide väljakutsetele, teistele väljakutsetele saame reageerida hetkel vabade ressursside olemasolul.


© 2007 - 2023 Süsteemitugi OÜ - kõik õigused kaitstud
systeemitugi.ee systeemitugi.ee